Μενού

Διαδρομές & Δραστηριότητες που θα σας μείνουν αξέχαστες

Mονή Προδρόμου Γορτυνίας

Μονή του Τιµίου Προδρόµου Γορτυνίας ανήκει στη Μητρόπολη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως. Τη συναντάς στη χαράδρα του Λούσιου -κάπου 200 µ. πάνω από την κοίτη- κάτω από το βουνό Κλεινίτσα

Διαδρομές & Δραστηριότητες που θα σας μείνουν αξέχαστες

Mονή Προδρόμου Γορτυνίας

Μονή του Τιµίου Προδρόµου Γορτυνίας ανήκει στη Μητρόπολη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως. Τη συναντάς στη χαράδρα του Λούσιου -κάπου 200 µ. πάνω από την κοίτη- κάτω από το βουνό Κλεινίτσα. Για να φτάσει κανείς στη Μονή κατευθύνεται από τη ∆ηµητσάνα και το Παλαιοχώρι, από τη Στεµνίτσα, από το Ελληνικό, από τον Ατσίχωλο -πάντα µε αυτοκίνητο, µιλάµε- όµως και πεζοπορώντας ή µε ζώο φθάνεις περνώντας κάτω από την παλιά Μονή Φιλοσόφου· τη Μονή Φιλοσόφου γνωστή για το Κρυφό Σχολειό της. Το αυτοκίνητο σε αφήνει στη θέση Μεταµόρφωση και για ένα τέταρτο της ώρας περπατάς…

Η Μονή πρέπει να ιδρύθηκε το 1545, όπως διαπιστώνεται στο παλιό τυπικό ενώ, σε έγγραφο µε ηµεροµηνία 23-3-1828, εκεί καταγράφεται, ότι, το Μοναστήρι, ιδρύθηκε προ 700 ετών!

Η Μονή γιορτάζει κατά την Αποτοµή της Κεφαλής του Τιµίου Προδρόµου στις 29 Αυγούστου· επίσης, του Αγίου Αθανασίου Χριστιανουπόλεως στις 17 Μάη.

Στην κατοχή της υπάρχουν διάφορα παλαιά έγγραφα, σιγίλλια Πατριαρχών, οµόλογα αγορών και δωρεών, ενώ ο Κώδικας της Μονής βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη της ∆ηµητσάνας. Η Μονή υδροδοτείται κανονικά και ηλεκτροφωτίζεται. Από το 1976 έως το 1982 λειτούργησε Σχολή για ολιγογράµµατους Ιερείς και Μοναχούς από την οποία αποφοίτησαν 45!

∆υστυχώς, όταν διαλύθηκε η Μονή το 1834, κατέφθασε κρατικό κλιµάκιο και µε 16 φορτηγά ζωά πήραν την πολύτιµη κινητή περιουσία της Μονής, καθώς και το λείψανο του Αγίου Αθανασίου Χριστιανουπόλεως!

Ευτυχώς, που οι Μοναχοί κατόρθωσαν να διαφυλάξουν 87 οµόλογα που χρονολογούνται από το 1616 έως το 1831!

Άλλοι Προορισμοί